The Spera Solution

Tid er den mest kritiske ressursen ved hjertestans utenfor sykehus. Dessverre er ikke tilgangen på ressurser alltid slik man skulle ønske ved disse akutte hendelsene.

The Spera Solution består av tre deler som sammen skal redusere antallet som dør ved akutt hjertestans utenfor sykehus.

  1. Forebygging av hjerte-/karsykdommer
  2. Tilgjengeliggjøring av frivillige sertifiserte akutthjelpere
  3. Rask tilgang på nødvendig utstyr som øker sannsynligheten for å overleve