VÅR VISJON

Spera skal være en global aktør som forlenger liv gjennom forebyggende produkter og tjenester, gjennom tilgjengeliggjøring av prehospitale ressurser og kvalitetssikring av disse.