SAMFUNNSANSVAR

Safety 365 er etablert av mennesker med store hjerter som brenner for å hjelpe medmennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi har bestemt oss for å støtte tre forskjellige prosjekter fra starten av. Det er fra et flertall av a-aksjonærene uttrykt vilje til å utbetale betydelige beløp de kommende årene.

Totalt har vi gitt disse tre prosjektene 1.460.000 b-aksjer til disposisjon. Dette betyr at utbytte for disse aksjene vil tilfalle de tre prosjektene.

De tre prosjektene vi har bestemt oss for å støtte er;

THE SPERA FOUNDATION

Spera er en stiftelse som er under etablering. Spera skal arbeide for å hjelpe vanskeligstilte familier med barn, hvor familiene trenger økonomisk støtte, praktisk støtte eller bare en ferie.

Gjennom Spera skal de få tilgang til hjelp, både mentalt, juridisk og / eller økonomisk.

Spera Stiftelsen vil disponere 2 * 365.0000 b-aksjer, totalt 730.000 b-aksjer. Dette vil gi stiftelsen en god grunnfinansiering fra starten av.

PROJECT FUCK CANCER by BØRRE OLSEN

Børre Olsen har selv kreft og har startet Project Fuck Cancer hvor han ved salg av spesielt designede smykker vil gi penger til kreftforskning. Vi vil støtte Project Fuck Cancer på to måter, en ved at det for hver gullpakke går kr. 1.000,- til Fuck Cancer og for hver titanpakke går kr. 2.750,- til samme formål. Når alle pakkene er solgt vil Fuck Cancer ha mottat over 4,6 milloner kroner.

I tillegg får Project Fuck Cancer “disponere” 365.000 b-aksjer, som vil gi utbytte hvert år så snart selskapet lovlig kan utbetale utbytte.

THE BRAIN PROJECT by HELENE HAGSTRÖM

Helene fikk i 2014 hele 5 hjerneslag. The Brain Project skal støtte formål innen forskning og undervisning om hjerneslag. Vi vil støtte The Brain Project på to måter, en ved at vi 1. mai lanserer to nye introduksjonspakker hvor en gitt sum fra hver pakke vil gå til The Brain Project.

I tillegg får The Brain Prosject “disponere” 365.000 b-aksjer, som vil gi utbytte hvert år så snart selskapet lovlig kan utbetale utbytte.