OM OSS

Spera er etablert av en gruppe mennesker med store hjerter for å hjelpe andre og som i sammen har som mål å gjøre verden litt bedre.

Spera betyr HÅP på italiensk.

Vi holdt vårt første møte offisielle møte den 18.12.2016 – på dagen 30 år etter at Bjørn Woll døde av hjerteinfarkt på Nesodden. Dette har vært utgangspunktet for idèen som har utviklet seg i over ett år. Selskapet vårt Spera Group AS ble etablert offisielt 18.12.17.

Vår forretningsidè

Hele vår forretningsidè handler om å kunne bringe akutt hjelp raskere ut til våre medlemmer til en kostnad som “alle” kan leve med. For 365 kroner pr år, eller 1 krone pr dag skal vi gi mennesker raskere hjelp i akutte situasjoner, så langt det er mulig.

Vår visjon

Vi skal innen 2027 ha blitt en betydelig aktør innen akutt hjelp i minst 10 land med mer enn 15 millioner medlemmer. Vi skal i løpet av denne perioden ha plassert ut over 25.000 akuttdroner som alle styres fra nasjonale respons sentere.

Samfunnsansvar

Vi er alle litt ildsjeler og fokuset vårt er å gjøre verden litt bedre. Vi har derfor valgt en modell hvor deler av vårt overskudd skal gis tilbake til samfunnet i form av økonomisk støtte og bidrag til forskning. Vi har valgt å støtte fire gode formål. Dette er The Spera Foundation, Project Fuck Cancer, The Brain Project og Stiftelsen Barnas Rettigheter.