OFTE STILTE SPØRSMÅL (FAQ)

Hva er Trygghetsklokka’s viktigste funksjoner?
Overvåke helsemessige avvik og varsle ved uheldige målinger eks. fall, blodtrykk og hjertefrekvens. Vi benytter mobilteknologi for å varsle og har inkludert et nano simkort i helseklokken vår.

Hvordan fungerer sos funksjonen?
Når bruker eller ledsager trykker på sos knappen to ganger etter hverandre vil det sendes en push melding til vårt Early Respons Center med gjeldende GPS-posisjon. I tillegg vil det sendes sms til inntil 2 pårørende. Vår ERC server vil automatisk ringe tilbake til brukerens trygghetsklokke. Dette gjøres som en mobilsamtale. Dersom vår server ikke får kontakt vil det umiddelbart sendes alarm til AMK med overførsel av posisjon og persondata. Dersom bruker har satt opp tillatelse til å dele helsedata vil de siste 30 dagers data kunne overføres til fastlege eller ambulanse i tillegg.

Hvordan lader man trygghetsklokka?
Trygghetsklokka lades med en medfølgende ladekabel med en plate som klokka legges ned på. Denne har USB kontakt i den ene enden og kan kobles enten inn i medfølgende adapter, eller inn i en PC / Mac med USB port.

Er trygghetsklokka vanntett?
Ja. Trygghetsklokka er IP67 sertifisert.

Hva er det trygghetsklokka måler?
Trygghetsklokka måler puls og blodtrykk, registrerer fall, måler avstand og oppdaterer geografisk posisjon hvert 10 sekund. Den har i tillegg et elektronisk gjerde som kan settes opp med varsling for barn eller eldre som begynner å bli demente. Den kan også settes opp til å sende meldinger når den fjernes fra armen. Trygghetsklokka har et eget trygghetsprogram installert. Den måler også søvnkvalitet

Hvor ofte må trygghetsklokka lades?
Trygghetsklokka kan virke opp til 15 døgn på strømsparemodus. Den har installert et polymer litium batteri som tar mer enn 500 mA. Vi anbefaler imidlertid at den settes til hurtiglading en gang i døgnet, gjerne FØR man legger seg. Vi anbefaler ikke at trygghetsklokka lades om natten.

Hva skjer om jeg glemmer å lade og batteriet begynner å gå tomt?
Trygghetsklokka varsler både bruker selv og vårt Early Response Center før den går tom for strøm.

Hva er man avhengig av for at trygghetsklokka skal fungere?
Batteri som er ladet. Enkelte funksjoner som varsling krever GSM-dekning eller wifi-dekning.

Hvordan velger jeg hvem som skal varsles ved alarm?
Oppsett gjøres i oppsettet av klokken. Bruker kan også sette opp via sin side i portalen tilgang til å videresende helsedata til fastlege eller annet helsepersonell.

Er det vanskelig å komme i gang med trygghetsklokka. Er det brukeren selv som gjør dette?
Det er ikke vanskelig å komme i gang. Trygghetsklokka legges på ladning for å aktiveres. Så snart den er fylt opp med strøm er den aktiv, uten annen installasjon. Det følger med en norsk brukerveiledning på de viktigste funksjonene.

Hva skjer om man er i et område uten dekning?
Trygghetsklokka vil fremdeles logge data og varsle bruker, men vil ikke kunne varsle via mobilnettet.

Hvor viktig er mobilnettet for at trygghetsklokka fungerer optimalt?
For at trygghetsklokka skal virke optimalt er man avhengig av mobilnettet. Trygghetsklokka kan også utføre enkelte funksjoner via WIFI.

Er det noen steder trygghetsklokka ikke kan fungere?
Trygghetsklokka virker overalt, men for optimal drift er trygghetsklokka avhengig av et mobilnettverk.

Hva skiller trygghetsklokka fra trygghetsalarmer?
Trygghetsalarmer fungerer stort sett innenfor et begrenset geografisk område. Trygghetsklokka har blant annet fall alarm og geografisk gjerde som automatisk sender alarmer til pårørende og vårt Early Response Center. Dette i tillegg til sos knappen som brukeren kan utløse selv.

Når er trygghetsklokka i salg?
Klokka er i salg via vår nettbutikk. De første klokkene vil bli levert primo august 2017.

Hvor får jeg kjøpt trygghetsklokka?
Trygghetsklokka kan foreløpig bare kjøpes på www.safety365.life. På sikt vil den også bli tilgjengelig i diverse telebutikker.

Hva skjer om trygghetsklokka går i stykker?
Vi tilbyr gratis bytting av trygghetsklokka innenfor garantiperioden på to år. I tillegg har vi selvfølgelig 14 dagers åpent kjøp.