Hvert år dør mellom 3 – 4.000 prematurt av hjertestans utenfor sykehus i Norge.

Under 12% lever 30 dager senere. Dine hender kan redde liv!